Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška o odpadech 05. 01. 2006
Změna vyhlášky o odpadech 01. 01. 2007
OZV č. 1 / 2010 k zabezpečení veřejného pořádku, zabezpečení čistoty 13. 09. 2010
Obecně zaváná vyhláška obce Hlinka č.2/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 13. 09. 2010
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích 01. 01. 2011
OZV č. 1/2009 o místním poplatku za TKO 01. 01. 2010
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za TKO 01. 01. 2013

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

 Usnesení z 24. VZZO dne 27. 01. 2014
 Usnesení z 25. VZZO dne 14. 04. 2014
 Usnesení z 26. VZZO dne 23. 06. 2014
 Usnesení z 27. VZZO dne 25. 08. 2014
 Usnesení z 28. VZZO dne 29. 09. 2014
 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 05. 11. 2014
 Usnesení z 2. VZZO

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty