Český svaz žen Hlinka

Členky výboru :

  • Školová Libuše
  • Nováková Marie
  • Skálková Stanislava
  • Bačovská Helena
  • Samcová Vlasta
  • Chovančáková Pavlína

ČSŽ v obci Hlinka pracuje od roku 1991. V této organizaci  je 40 členek ve věkovém složení od 20 do 80 let. Aktivita organizace v obci je velmi aktivní. ČSŽ se podílí na přípravách  ale i sama pořádá akce. Každoročně pořádá Dětský karneval, tradičně slaví MDŽ a Den Matek.
Při stavění, kácení máje který spojen s dětským dnem pomáhá Obecnímu úřadu zajišťovat hry pro děti a taky přispívá sladkostmi pro soutěžící děti. Vlastní program každoročně je smažení vaječiny kde se členky zúčastňují a probírají co se udělalo a co nového vymyslet pro další období. Podzim je v zajetí Kateřinské zábavy a ukončení roku Mikulašská nadílka, kde pečou perníčky pro všechny děti obce. Ve spoluprácí z obci je to složka která obohacuje dění v obci.

Zapsala : Šislerová

Posezení ČSZ před Vánoci 2012