V malebném kraji Osobložského výběžku asi 5km od obce Hlinka se nachází úzkorozchodná trať z Třemešné v Slezku do Osoblahy s rozchodem kolejí 760 mm.

Cyklistika – cestovní ruch

V osoblažském výběžku, v úrodném kraji, kde drsný masiv Hrubého Jeseníku zvolna klesá do úrodných slezských nížin při hranici s Polskou republikou, se nachází snad nejpozoruhodnější trať Českých drah, jaksi neprávem opomíjená a dnes již jediná úzkorozchodná železnice Českých drah, vedoucí z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Svérázným a zádumčivým krajem úrodných lánů a lesních remízků několikrát denně absolvuje vláček jako z pohádky svou dvacetikilometrovou pouť.
Ne, toto není kraj houbařů, ba i výletníky bychom v našem úzkorozchodném vláčku zpravidla spočítali na prstech jedné ruky. „Osoblažka” patří zdejším a ti ji mají rádi jako člena své rodiny. A tak zde místo turistů uslyšíte ve vlaku švitoření dětí jedoucích do školy, hovor tatínků a maminek spěchajících za svými záležitostmi nebo zasněné mlčení těch nejstarších dědoušků a babiček na cestě k lékaři či na návštěvu.
Tady, ve stínu hlavních tratí, plyne čas nějak pomaleji a spěch jaksi není na místě. A tak se nechce ani věřit, že naše úzkorozchodka je již stoletou jubilantkou. Popřejme jí společně hodně sil a spokojených cestujících do dalších let provozu.
Neváhejte, nasedněte a vydejme se spolu na cestu. Jistě bude pro všechny příjemným a nevšedním zážitkem. Zasněnému pozorovateli jistě neunikne v monotónním tlukotu kol úzkorazchod-ného vláčku silueta Dívčího Hradu, zřícenina Fulštejna či zákruty v romantickém údolí říčky Osoblahy.