Adresa elektronické podatelny: podatelna@obechlinka.cz

Zaměstnanec určený pro zajištění provozu elektronické podatelny:
Kateřina Foldynová

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
formát *.TXT (prostý text)
formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
formát *.doc, *.docx, (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
formát *.pdf

Seznam povolených typů nosičů dat

  • cd
  • flash disk

Adresa umístění elektronické podatelny:
Obecní úřad Hlinka
Hlinka 25
793 99 Osoblaha

Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:
Vaše elektronické podání bylo přijato dne…, v…hod, … minut a bylo zaevidováno pod evidenčním číslem ….
Elektronická podatelna Obecního úřadu Hlinka
Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu Hlinka.

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem,a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.


     

    *Vaše data jsou používána pouze pro navázání komunikace. Osobní data z formuláře neukladáme, ale můžete požádat o smazání e-mailových zpráv.