Schválený rozpočet

Rozpočet obce na rok 2019,schválen 10.12.2018 pod číslem usnesení 2/7, zveřejněn 17.12.2018
Rozpočet obce na rok 2018, schválen 18.12.2017 pod číslem usnesení 23/4, zveřejněn 12.01. 2018
Rozpočet obce na rok 2017 , schválen 19.12.2016 pod číslem usnesení 15/3, zveřejněn 10.1.2017.
Záznam o opravě rozpočtu, proveden z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Rozpočet obce na rok 2016, schválen 14.12.2015 pod číslem usnesení 9/8.
Rozpočet obce na rok 2015, schválen 15.12.2014 pod číslem usnesení 2/4.
Rozpočet obce na rok 2014, schválen 16.12.2013, pod číslem usnesení 23/4.

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2020, schválen 18.12.2017, pod č. usnesení 23/5, zveřejněn 12.01.2018
Střednědobý rozpočtový výhled 2017 – 2018
, schválen dne 19.12.2016, pod číslem usnesení 15/4, zveřejněn 10.1.2017.
Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2015-2029, schválen dne 15.12.2014.
Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2013-2016, schválen dne 19.12.2011.
Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2009-2012, schválen dne 15.12.2008.

Schválená rozpočtová opatření v roce 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019

Informace z Monitoru státní pokladny – Ministerstva financí ČR:

MONITOR – OBEC HLINKA

Schválená rozpočtová opatření v roce 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018
 Rozpočtové opatření č. 9/2018

Schválená rozpočtová opatření v roce 2017

Rozpočtové opatření č. 1 , schváleno 20. 01. 2017, zveřejněno 19. 02. 2017.
Rozpočtové opatření č. 2, schváleno 15. 02. 2017, zveřejněno 08. 03. 2017.
Rozpočtové opatření č. 3, schváleno 30. 03. 2017, zveřejněno 10. 04. 2017
Rozpočtové opatření č. 4, schváleno 18. 04. 2017, zveřejněno 16. 05. 2017
Rozpočtové opatření č. 5, schváleno 25. 05. 2017, zveřejněno 14. 06. 2017
Rozpočtové opatření č. 6, schváleno 26. 07. 2017, zveřejněno 25. 08. 2017
Rozpočtové opatření č. 7, schváleno 27. 08. 2017, zveřejněno 14. 09. 2017
Rozpočtové opatření č. 8, schváleno 30. 10. 2017, zveřejněno 10. 11. 2017
Rozpočtové opatření č. 9, schváleno 27. 11. 2017, zveřejněno 18. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 10, schváleno 27. 12. 2017, zveřejněno 25. 01. 2018

Schválené závěrečné účty

Schválený závěrečný účet za rok 2016, schválen 10.04.2017, zveřejněn 09.05.2017
Schválený závěrečný účet za rok 2017, schválen 16.04.2018, zveřejněn 16.05.2018
Schválený závěrečný účet za rok 2018, schválen 17.06.2019, zveřejněn 25.06.2019