Dátum vyvěšení: 04.10.2013
Dátum sejmutí: 15.10.2013
Seznam příloh: