Dátum vyvěšení: 03.10.2013
Dátum sejmutí: 27.10.2013
Seznam příloh: