Dátum vyvěšení: 24.07.2013
Dátum sejmutí: 21.11.2013
Seznam příloh: