Dátum vyvěšení: 17.07.2013
Dátum sejmutí: 18.09.2013
Seznam příloh: