Dátum vyvěšení: 24.09.2013
Dátum sejmutí: 18.11.2013
Seznam příloh: