Dátum vyvěšení: 26.09.2013
Dátum sejmutí: 24.10.2013
Seznam příloh: