Dátum vyvěšení: 13.06.2013
Dátum sejmutí: 01.07.2013
Seznam příloh: