Dátum vyvěšení: 06.06.2013
Dátum sejmutí: 18.06.2013
Seznam příloh: