Dátum vyvěšení: 04.08.2014
Dátum sejmutí: 20.08.2014
Seznam příloh: