Dátum vyvěšení: 31.07.2014
Dátum sejmutí: 06.08.2014
Seznam příloh: