Obsah:

Určitě jste si všimli, že se na našem hřbitově v Hlince něco děje. Díky financím z obecního rozpočtu, štědrým příspěvkům z veřejné sbírky a podpoře Česko-německého fondu budoucnosti začala postupná renovace bývalého německého hřbitova. V první fázi záchranných prací bylo vybráno a opraveno celkem dvacet náhrobků. Odborný sochař Tomáš Křivý, který se podílel také na skvěle zvládnuté rekonstrukci sochy Rytíře v centru Hlinky, sestavil kamenné bloky jednotlivých náhrobků, vyčistil kamenné plochy, zatmelil defekty a došlo také k povrchové úpravě a obnově nápisů. Podařilo se také opravit centrální hřbitovní kříž, který na hlineckém hřbitově nechala postavit rodina Wasserrab, rodina tehdejšího starosty. Kříž vznikl v roce 1941 jako odkaz na působení této rodiny v Hlince a také s vyhlídkou na hrůzy druhé světové války.

Díky podkladům německých obyvatel Hlinky a jejich potomků se podařilo získat fotografie, podle kterých probíhala renovace jednotlivých náhrobků. Povedlo se také všechny náhrobky zaměřit dle jejich souřadnic GPS. V dalších fázích obnovy hřbitova budou postupně opraveny všechny identifikovatelné náhrobky. Dále bude doplněna zeleň z habrů a dokončí se tak obvodová hřbitovní zeď. V druhé fází dojde také k přesunu tzv. Nölscherova kříže z okrajové části obce na hřbitov. Hřbitov v Hlince se tak stane důstojným místem odpočinku německých i českých předků a vyústěním současných kontaktů potomků německých rodáků s obyvateli a představiteli obce.

Poděkování si zaslouží všichni, kdo se na první fázi renovace hřbitova podíleli – starosta a zastupitelstvo obce Hlinka, potomci německých rodáků, partner projektu pan Hubert Nölscher, management projektu Česko-německého fondu budoucnosti, přispěvatelé do veřejné sbírky a všichni, kteří k úspěšné renovaci pomohli radou, či dobrým skutkem.

 

Odkaz na projekt Česko-německého fondu budoucnosti s názvem „Obnova německého hřbitova v obci Hlinka – I. Etapa“: https://www.fb.cz/aktuality/schvalene-projekty/

Odkaz na veřejnou sbírku: https://www.obechlinka.cz/aktuality/verejna-sbirka-na-zachranu-kulturniho-dedictvi-offentliche-sammlung-zur-erhaltung-des-kulturerbes-in-hlinka/