Obsah:

Obec Hlinka vyhlásila veřejnou sbírku na záchranu kulturního dědictví v obci Hlinka: Veřejná sbírka na záchranu kulturního dědictví v Hlince

Öffentliche Sammlung zur Erhaltung des Kulturerbes in Hlinka (Glemkau)

Osvědčení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje o registraci veřejné sbírky: OSVĚDČENÍ

Číslo účtu veřejné sbírky: 6007546329/0800
( IBAN: CZ27 0800 0000 0060 0754 6329  SWIFT: GIBACZPX   )

Historii transparentního účtu naleznete ZDE

Případný dárce bere na vědomí, že peněžní dar je zasílán na transparentní účet obce. Tento účet byl založen  za účelem poskytnutí detailních informací o veškerých  transakcích spojených se sbírkou „Záchrana kulturního dědictví obce Hlinka“ široké veřejnosti pomocí internetu. Údaje o příchozích a odchozích platbách na tomto účtu jsou tak zveřejňovány na internetových stránkách České spořitelny, a.s. Součástí zveřejňovaných informací je název protiúčtu a zpráva pro příjemce. Název protiúčtu je v případě fyzických osob tvořen jménem a příjmením fyzické osoby a  u právnických osob se jedná o název organizace. Zpráva pro příjemce je textová zpráva, která se zobrazí u dané transakce, pokud jí tedy vyplníte.

 

Děkujeme za vaše dary!

Zastupitelstvo obce Hlinka