Dátum vyvěšení: 11.10.2014
Dátum sejmutí: 31.10.2014
Seznam příloh: