Dátum vyvěšení: 02.12.2014
Dátum sejmutí: 09.12.2014
Seznam příloh: