Dátum vyvěšení: 21.06.2013
Dátum sejmutí: 09.08.2013
Seznam příloh: