Dátum vyvěšení: 25.09.2014
Dátum sejmutí: 10.10.2014
Seznam příloh: