Dátum vyvěšení: 15.09.2014
Dátum sejmutí: 25.09.2014
Seznam příloh: