Dátum vyvěšení: 01.09.2014
Dátum sejmutí: 17.09.2014
Seznam příloh: