Dátum vyvěšení: 30.08.2013
Dátum sejmutí: 16.09.2013
Seznam příloh: