Dátum vyvěšení: 06.09.2013
Dátum sejmutí: 21.09.2013
Seznam příloh: