Dátum vyvěšení: 09.01.2013
Dátum sejmutí: 23.01.2013
Seznam příloh: