Dátum vyvěšení: 05.08.2015
Dátum sejmutí: 20.08.2015
Seznam příloh: