Dátum vyvěšení: 02.07.2014
Dátum sejmutí: 31.07.2014
Seznam příloh: