Dátum vyvěšení: 06.11.2015
Dátum sejmutí: 22.11.2015
Seznam příloh: