Dátum vyvěšení: 22.11.2016
Dátum sejmutí: 22.02.2017
Seznam příloh: