Dátum vyvěšení: 20.09.2016
Dátum sejmutí: 15.10.2016
Seznam příloh: