Dátum vyvěšení: 02.08.2017
Dátum sejmutí: 21.08.2017
Seznam příloh: