Kategorie: Informace dle 106/1999 Sb.
Dátum vyvěšení: 25.03.2019
Dátum sejmutí: 10.04.2019
Seznam příloh:
Obsah:

Žadateli byly poskytnuty informace v plném rozsahu dle jeho žádosti. Vzhledem k obsáhlosti dokumentů je nelze zveřejnit na webových stránkách obce, jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři starosty obce Hlinka.