Kategorie: Voda - Svazek obcí
Dátum vyvěšení: 10.03.2023
Dátum sejmutí: 31.12.2023
Seznam příloh:
Obsah:

Schválené Rozpočtové opatření č. 1/2023  Voda svazek obcí , které bylo schváleno 28.2.2023, je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce Hlinka, a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři obce Hlinka – 1. patro, Hlinka 25, 793 99