Obec Hlinka za přispění Moravskoslezského kraje – z programu „Znevýhodněné oblastí MSK 2019“ koupila a zrekonstruovala objekt bývalé hospody č. p. 22 na Zázemí pro místní organizace a spolky.

Celkové uznatelné náklady činily 3.629.863,50 Kč, dotace Moravskoslezského kraje pokryla 2.800.000,- Kč a vlastní podíl obce činil 829.863,50 Kč.