Obsah:

Informujeme o plánované uzavírce komunikace II. třídy:

Doba trvání uzavírky: Od 15.03.2024 do 15.07.2024.
Důvod uzavírky: Zvláštní užívání silnice II/457 z důvodu provádění stavebních prací pro dočasnou úpravu silnice pro převoz nadměrného nákladu v rámci stavby: „Větrné elektrárny Dívčí Hrad.“
Návrh trasy objížďky: Objížďka je vedena po silnicích III/45715, III/45826 a III/45717 v délce 4,7 km.

rozhodnutí – uzavírka cesty

příloha rozhodnutí