Obsah:

Dovolujeme si upozornit občany, že dnem 31. října 2017 je splatná 2. část místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. V případě neuhrazení poplatku do konce října 2017 bude k jeho výši připočteno 100,- Kč/osoba za pozdní úhradu.

Poplatek je možno uhradit v úřední hodiny do pokladny obce a nebo jej zaslat na účet obce Hlinka č. 184 815 5389/0800, VS 1340.