Obsah:

Vážení občané, můžete se vyjádřit k následujícímu dokumentu. Své připomínky musíte! zapracovat do připomínkového formuláře, který je přílohou. V případě, že chcete vznést své připomínky písemnou formou, tak naleznete vše v kanceláři OÚ v době od 20.1 do 05.2. 2020. Děkujeme za vaší spolupráci.

Marcel Chovančák, starosta obce

 

Návrh Programu rozvoje obce Hlinka

PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘ_Hlinka