Dátum vyvěšení: 17.07.2013
Dátum sejmutí: 26.07.2013
Seznam příloh: