Dátum vyvěšení: 06.12.2013
Dátum sejmutí: 17.12.2013
Seznam příloh: