Dátum vyvěšení: 17.07.2013
Dátum sejmutí: 08.08.2013
Seznam příloh: