Obor: Stavební práce a příbuzné obory
Cena: 900 000,00,- Kč
Rozsah: zakázka malého rozsahu
Předmět: zakázka na stavební práce
Uzávěrka: 13.03.2014
Termín realizace: 14.04.2014 - 31.07.2014