Obor: Stavební práce a příbuzné obory
Cena: 483 779,00,- Kč
Rozsah: zakázka malého rozsahu
Předmět: zakázka na stavební práce
Uzávěrka: 13.06.2016
Termín realizace: 01.07.2016 - 12.08.2016
Obsah:

Obnova objektu bývalé márnice