Obor: Stavební práce
Cena: 3 275 887,00,- Kč
Rozsah: zakázka malého rozsahu
Předmět: Snížení energetické náročnosti bytových domů v Hlince
Uzávěrka: 12.06.2017
Termín realizace: 24.07.2017 - 31.10.2017