Záznam o opravě rozpočtu, proveden z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Schválený rozpočet

Rozpočet obce na rok 2017 , schválen 19.12.2016 pod číslem usnesení 15/3, zveřejněn 10.1.2017.
Rozpočet obce na rok 2016, schválen 14.12.2015 pod číslem usnesení 9/8.
Rozpočet obce na rok 2015, schválen 15.12.2014 pod číslem usnesení 2/4.
Rozpočet obce na rok 2014, schválen 16.12.2013, pod číslem usnesení 23/4.

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce

Střednědobý rozpočtový výhled 2017 – 2018, schválen dne 19.12.2016, pod číslem usnesení 15/4, zveřejněn 10.1.2017.
Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2015-2029, schválen dne 15.12.2014.
Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2013-2016, schválen dne 19.12.2011.
Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2009-2012, schválen dne 15.12.2008.

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 , schváleno 20. 01. 2017, zveřejněno 19. 02. 2017.
Rozpočtové opatření č. 2, schváleno 15. 02. 2017, zveřejněno 08. 03. 2017.
Rozpočtové opatření č. 3, schváleno 30. 03. 2017, zveřejněno 10. 04. 2017
Rozpočtové opatření č. 4, schváleno 18. 04. 2017, zveřejněno 16. 05. 2017
Rozpočtové opatření č. 5, schváleno 25. 05. 2017, zveřejněno 14. 06. 2017
Rozpočtové opatření č. 6, schváleno 26. 07. 2017, zveřejněno 25. 08. 2017
Rozpočtové opatření č. 7, schváleno 27. 08. 2017, zveřejněno 14. 09. 2017
Rozpočtové opatření č. 8, schváleno 30. 10. 2017, zveřejněno 10. 11. 2017
Rozpočtové opatření č. 9, schváleno 27. 11. 2017, zveřejněno 18. 12. 2017

Schválené závěrečné účty

Schválený závěrečný účet za rok 2016, schválen 10.04.2017, zveřejněn 09.05.2017