Schválený rozpočet

Rozpočet obce na rok 2017 schválen 19.12.2016 pod číslem usnesení 15/3, zveřejněn 10.1.2017.

Záznam o opravě rozpočtu, proveden z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

 

Rozpočet obce na rok 2016, schválen 14.12.2015 pod číslem usnesení 9/8.

Rozpočet obce na rok 2015, schválen 15.12.2014 pod číslem usnesení 2/4.

Rozpočet obce na rok 2014, schválen 16.12.2013, pod číslem usnesení 23/4.

 

 

 

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu obce

Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2018, schválen dne 19.12.2016, pod číslem usnesení 15/4, zveřejněn 10.1.2017.

 

Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2015-2029, schválen dne 15.12.2014.

Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2013-2016, schválen dne 19.12.2011.

Rozpočtový výhled obce Hlinka na roky 2009-2012, schválen dne 15.12.2008.

 

 

 

 

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 , schváleno 20.1.2017, zveřejněno 19.2.2017.

Rozpočtové opatření č. 2 , schváleno 15.2.2017, zveřejněno 8.3.2017.

Rozpočtové opatření č. 3, schváleno 30.03.2017, zveřejněno 10.04.2017

Rozpočtové opatření č. 4, schváleno 18.04.2017, zveřejněno 16.05. 2017

 

 

Menu

pata.jpg