Zveřejňování smluv - dotace z rozpočtu obce Hlinka

 

Vážení občané a návštěvníci webu,

dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb. je třeba všechny veřejnoprávní smlouvy v celkové výši nad 50.000,-Kč zveřejňovat tak, aby bylo možné do nich nahlédnout dálkovým přístupem, tj. přes internet. Tento zákon Obec Hlinka dodržuje a níže jsou zveřejňovány uzavřené smlouvy vždy s datem zveřejnění tak, aby bylo dohledatelné dodržení zákonných lhůt.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 10. 02. 2016                                     zveřejněno 11. 02. 2016

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 07. 03. 2017                                     zveřejněno 06. 04. 2017

Menu

pata.jpg