Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o odpadech

05. 01. 2006

Změna vyhlášky o odpadech

OZV č. 1 / 2010 k zabezpečení veřejného pořádku, zabezpečení čistoty,
o užívání zařízení obce sloužících veřejnosti a o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Obecně zaváná vyhláška obce Hlinka č.2/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích

01. 01. 2007

13. 09. 2010

13. 09. 2010

 

01. 01. 2011

OZV č. 1/2009 o místním poplatku za TKO

OZV č. 1/2012 o místním poplatku za TKO

01. 01. 2010

01. 01. 2013

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 01. 2009
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 02. 2009
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 03. 2009
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 03. 2009
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 04. 2009
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 06. 2009
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 06. 2009 - 2. strana
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 07. 2009
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 09. 2009
Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 10. 2009
 Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2009

ROK 2010

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 08.02.2010
Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 02.03.2010
Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 04. 2010
Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.06. 2010
Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 07. 2010
Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 08. 2010
Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07. 10. 2010
 
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 12. 11. 2010
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 12. 11. 2010; 2. str.
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 12. 11. 2010, 3. str.

Usnesení z 2. zasedání ZO konaného dne 20. 12. 2010

ROK 2011

Usnesení z 3. zasedání ZO ze dne 25. 02. 2011
Usnesení z 3. zasedání ZO ze dne 25. 02. 2011 2. str.
Usnesení z 3. zasedání ZO ze dne 25. 02. 2011 3. str.

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného 22. 04. 2011
Usnesní z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 01. 07. 2011
Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09. 09. 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 04. 11. 2011

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 12. 2011

ROK 2012

Usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 17. 02. 2012

Usnesení z 10. zasedání ZO ze dne 23. 04. 2012

Usnesení ze11. zasedání ZO ze dne 25. 06. 2012

Usnesení z 12. zasedání ZO ze dne 24. 08. 2012

Usnesení z 13. zasedání ZO ze dne 05. 11. 2012

 

Usnesení ze 14.mimořádného zasedání ZO ze dne 19.11.2012

 Zápis a usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 17. 12. 2012

 

 ROK 2013

Usnesení z 16. zasedání ZO ze dne 14. 01. 2013
Usnesení z 17. zasedání ZO ze dne 11. 02. 2013
Usnesení z 18. zasedání ZO ze dne 12. 04. 2013
Usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 17. 06. 2013
Usnesení z 20. zasedání ZO ze dne 25. 07. 2013
 Usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 16. 09. 2013 1. strana
2. strana
3. strana
 Usnesení z 22. zasedání ZOze dne 14. 10. 2013
2.strana
 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Menu

pata.jpg